Calculator

inversa unei matrice de ordinul trei

determină inversa unei matrice de ordinul trei
(scrieți elementele matricei pe linii, separate prin spații)