Numere complexe

Exerciții și probleme... numere complexe.

Matematică >> numere complexe >> 2


teorie
Diferența a două numere complexe se obține calculând diferența părților reale, respectiv diferența coeficienților părților imaginare.
exemple
De exemplu, diferența numerelor complexe 2 +4i și 7 -15i este -5 +19i,
pentru că 2 -7 = -5 și 4 -(-15) = 19.