Numere complexe

Exerciții și probleme... numere complexe.

Matematică >> numere complexe >> 4


teorie
Modulul unui număr complex este radical din suma pătratelor părții reale și coeficientului părții imaginare.
Dacă z = x + yi, atunci | z | =  x2 + y2 

exemple
De exemplu, modulul numărului complex 2 -4i este:
| 2 -4i | =    22 + (-4)2    =    4 +16    =    20  .