Numere complexe

Exerciții și probleme... numere complexe.

Matematică >> numere complexe >> 1


teorie
Suma a două numere complexe se obține adunând părțile reale între ele, respectiv coeficienții părților imaginare între ei.

exemple
De exemplu, suma numerelor complexe 7 +4i și 2 -15i este 9 -11i,
pentru că 7 +2 = 9 și +4 -15 = -11.