Numere naturale

Exerciții și probleme... numere naturale.

Matematică >> numere naturale >> 5��c


teorie
Numere

 0 - zero
 1 - unu
 2 - doi
 3 - trei
 4 - patru
 5 - cinci
 6 - șase
 7 - șapte
 8 - opt
 9 - nouă
10 - zece

exemple
Numărul
    cinci sute două zeci și trei
este:
    523.