Sesiunea specială - 7 iunie 2017

Subiect M_st-nat I 3.

Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $3^{3x-5}=3^{-2}$.
soluția
$ \begin{aligned} 3^{3x-5} &=3^{-2} \\ 3x-5 & = -2 \\ 3x &= -2+5 \\ 3x &= 3 \\ x &=1 \end{aligned} $


exerciții

Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $4^{ 5x + 8}=4^{18}$.

  $x = $   


 


exercițiu nou

Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $4^{ 5x + 8}=4^{18}$.

$ \begin{aligned} 4^{ 5x + 8} &=4^{18} \\ 5x + 8 & = 18 \\ 5x &= 18 - 8 \\ 5x &= 10 \\ x &=2 \end{aligned} $

***
La click se selectează și copiază textul în clipboard.
Textul se lipește într-un TeX front-end program (de exmplu TeXworks) care îl transformă în .pdf
***


Întregul fișier .texDoar problema în format .tex