Sesiunea specială - 7 iunie 2017

Subiect M_st-nat I 3.

Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $3^{3x-5}=3^{-2}$.
soluția
$ \begin{aligned} 3^{3x-5} &=3^{-2} \\ 3x-5 & = -2 \\ 3x &= -2+5 \\ 3x &= 3 \\ x &=1 \end{aligned} $


exerciții

Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $5^{ - 8x - 1}=5^{55}$.

  $x = $   


 


exercițiu nou

Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $5^{ - 8x - 1}=5^{55}$.

$ \begin{aligned} 5^{ - 8x - 1} &=5^{55} \\ - 8x - 1 & = 55 \\ - 8x &= 55 + 1 \\ - 8x &= 56 \\ x &=-7 \end{aligned} $

***
La click se selectează și copiază textul în clipboard.
Textul se lipește într-un TeX front-end program (de exmplu TeXworks) care îl transformă în .pdf
***


Întregul fișier .tex



Doar problema în format .tex