Sesiunea specială - 7 iunie 2017

Subiect M_st-nat I 4.

Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea $ A = \{ 1, 2, 3, \dots, 20 \} $, acesta să fie multiplu de $5$.
soluția
Probabilitatea producerii unui eveniment este raportul dintre numărul cazurilor favorabile producerii evenimentului $($$f$$)$ și numărul cazurilor posibile $($$n$$)$:
$ \displaystyle p = \frac{f}{n} $

Numărul cazurilor posibile este egal cu cardinalul mulțimii $A$,
deci $n = 20$.

Cazurile favorabile, în această situație, sunt reprezentate de numerele
din mulțimea $A$, divizibile cu $5$:
5, 10, 15, 20,
deci numărul cazurilor favorabile este $f = 4$.
Numărul cazurilor favorabile poate fi determinat calculând câtul împărțirii $20 : 5$.

Probabilitatea este
$ \displaystyle p = \frac{f}{n} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$


exerciții

Probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea $ A = \{ 1, 2, 3, \dots, 74 \} $, acesta să fie multiplu de $9$ este:

   $\displaystyle p = \frac{9}{74}$

   $\displaystyle p = \frac{8}{9}$

   $\displaystyle p = \frac{7}{74}$

   $\displaystyle p = 1$

   $\displaystyle p = \frac{4}{37}$ 


exercițiu nou

Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea $ A = \{ 1, 2, 3, \dots, 74 \} $, acesta să fie multiplu de $9$.
Probabilitatea producerii unui eveniment este raportul dintre numărul cazurilor favorabile producerii evenimentului $($$f$$)$ și numărul cazurilor posibile $($$n$$)$:
$ \displaystyle p = \frac{f}{n} $

Numărul cazurilor posibile este egal cu cardinalul mulțimii $A$,
deci $n = 74$.

Cazurile favorabile, în această situație, sunt reprezentate de numerele
din mulțimea $A$, divizibile cu $9$:
$9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72$
$9 \cdot 1, 9 \cdot 2, 9 \cdot 3, 9 \cdot 4, 9 \cdot 5, 9 \cdot 6, 9 \cdot 7, 9 \cdot 8, $
deci numărul cazurilor favorabile este $f = 8$.
Numărul cazurilor favorabile poate fi determinat calculând câtul împărțirii $74 : 9$.

Probabilitatea este
$ \displaystyle p = \frac{f}{n} = \frac{8}{74} $
$ \displaystyle p = \frac{4}{37} $

***
La click se selectează și copiază textul în clipboard.
Textul se lipește într-un TeX front-end program (de exmplu TeXworks) care îl transformă în .pdf
***


Întregul fișier .texDoar problema în format .tex