Sesiunea specială - 7 iunie 2017

Subiect M_st-nat I 3.

În reperul cartezian $xOy$ se consideră punctele \( A( 2, 5) \), \( B( 1, 3) \) și \( C( m, 1) \), unde $m$ este număr real. Determinați numărul real $m$, știind că punctul $C$ aparține dreptei $AB$.
soluția
Metoda I
Punctele \( A( \color{red}2 \color{grey}, \color{blue}5) \), \( B( \color{orange}1 \color{grey}, \color{green}3) \) și \( C( \color{fuchsia}m \color{grey}, \color{darkmagenta}1) \) sunt coliniare dacă este verificată egalitatea:
   \( \displaystyle \frac {\color{fuchsia}x_C \color{grey} - \color{red}x_A}{\color{orange}x_B \color{grey} - \color{red}x_A} = \frac {\color{darkmagenta}y_C \color{grey} - \color{blue}y_A}{\color{green}y_B \color{grey} - \color{blue}y_A} \), adică:

   \( \displaystyle \frac {\color{fuchsia}m \color{grey} - \color{red}2}{\color{orange}1 \color{grey} - \color{red}2} = \frac {\color{darkmagenta}1 \color{grey} - \color{blue}5}{\color{green}3 \color{grey} - \color{blue}5} \).

Rezolvând această ecuație, se determină \( \color{fuchsia}m \):

   \( \displaystyle \frac {\color{fuchsia}m \color{grey} - 2}{1 - 2} = \frac {1 - 5}{3 - 5} \).

   \( \displaystyle \frac {\color{fuchsia}m \color{grey} - 2}{-1} = \frac {-4}{-2} \).

   \( \displaystyle -2 \cdot \left( \color{fuchsia}m \color{grey} - 2 \right ) = -4 \cdot \left(-1 \right) \)
   \( - 2 \color{fuchsia}m \color{grey} + 4 = 4 \)
   \( - 2 \color{fuchsia}m \color{grey} = 0 \)
   \( \color{fuchsia}m \color{grey} = 0 \),

deci punctele \( A( \color{red}2 \color{grey}, \color{blue}5) \), \( B( \color{orange}1 \color{grey}, \color{green}3) \) și \( C( \color{fuchsia}m \color{grey}, \color{darkmagenta}1) \) sunt coliniare pentru \( \color{fuchsia}m \color{grey} = 0 \).

Metoda a II-a
Punctele \( A( \color{red}2 \color{grey}, \color{blue}5) \), \( B( \color{orange}1 \color{grey}, \color{green}3) \) și \( C( \color{fuchsia}m \color{grey}, \color{darkmagenta}1) \) sunt coliniare dacă este verificată egalitatea:

\( \begin{vmatrix} \color{red}x_A & \color{blue}y_A & \color{grey}1\\ \color{orange}x_B & \color{green}y_B & \color{grey}1\\ \color{fuchsia}x_C & \color{darkmagenta}y_C & \color{grey}1 \end{vmatrix} = 0 \), adică:

\( \begin{vmatrix} \color{red}2 & \color{blue}5 & \color{grey}1\\ \color{orange}1 & \color{green}3 & \color{grey}1\\ \color{fuchsia}m & \color{darkmagenta}1 & \color{grey}1 \end{vmatrix} = 0 \).

Se calculează determinantul folosind regula lui Sarrus:
\( \color{red}2 \color{grey}\cdot \color{green}3 \color{grey}\cdot 1 + \color{orange}1 \color{grey}\cdot \color{darkmagenta}1 \color{grey}\cdot 1 + \color{fuchsia}m \color{grey}\cdot \color{blue}5 \color{grey}\cdot 1 - 1 \color{grey}\cdot \color{green}3 \color{grey}\cdot \color{fuchsia}m \color{grey} - 1 \color{grey}\cdot \color{darkmagenta}1 \color{grey}\cdot \color{red}2 \color{grey} - 1 \color{grey}\cdot \color{blue}5 \color{grey}\cdot \color{orange}1 \color{grey} =0 \)

Rezolvând această ecuație, se determină \( \color{blue}m \):

\( 6 + 1 + 5\color{fuchsia}m \color{grey} - 3\color{fuchsia}m \color{grey} - 2 - 5 = 0 \)
\( 5\color{fuchsia}m \color{grey} - 3\color{fuchsia}m \color{grey} = - 6 - 1 + 2 + 5 \)
\( 2\color{fuchsia}m \color{grey} = 0 \)
\( \color{fuchsia}m \color{grey} = 0 \),

deci punctele \( A( \color{red}2 \color{grey}, \color{blue}5) \), \( B( \color{orange}1 \color{grey}, \color{green}3) \) și \( C( \color{fuchsia}m \color{grey}, \color{darkmagenta}1) \) sunt coliniare pentru \( \color{fuchsia}m \color{grey} = 0 \).exerciții

Punctele \( A( \color{red}-6 \color{grey}, \color{blue}m) \), \( B( \color{orange}-1 \color{grey}, \color{green}-10) \) și \( C( \color{fuchsia}4 \color{grey}, \color{darkmagenta}-27) \) sunt coliniare pentru

\( m = \)


 


exercițiu nou

Punctele \( A( \color{red}-6 \color{grey}, \color{blue}m) \), \( B( \color{orange}-1 \color{grey}, \color{green}-10) \) și \( C( \color{fuchsia}4 \color{grey}, \color{darkmagenta}-27) \) sunt coliniare pentru \( m = \dots \)

Metoda I
Punctele \( A( \color{red}-6 \color{grey}, \color{blue}m) \), \( B( \color{orange}-1 \color{grey}, \color{green}-10) \) și \( C( \color{fuchsia}4 \color{grey}, \color{darkmagenta}-27) \) sunt coliniare dacă este verificată egalitatea:

   \( \displaystyle \frac {\color{fuchsia}x_C \color{grey} - \color{red}x_A}{\color{orange}x_B \color{grey} - \color{red}x_A} = \frac {\color{darkmagenta}y_C \color{grey} - \color{blue}y_A}{\color{green}y_B \color{grey} - \color{blue}y_A} \), adică

   \( \displaystyle \frac {\color{fuchsia}4 \color{grey} - \color{red}(-6)}{\color{orange}-1 \color{grey} - \color{red}(-6)} = \frac {\color{darkmagenta}-27 \color{grey} - \color{blue}m}{\color{green}-10 \color{grey} - \color{blue}m} \)

   \( \displaystyle \frac {4 + 6}{-1 + 6} = \frac {-27 - m}{-10 - m} \)

   \( \displaystyle \frac {10}{5} = \frac {-27 - m}{-10 - m} \)

   \( \displaystyle \frac {2}{1} = \frac {-27 - m}{-10 - m} \)

   \( \displaystyle 1 \cdot ( -27 - m) = 2 \cdot (-10 - m) \)

   \( \displaystyle -27 - m = -20 - 2m \)

   \( \displaystyle - m + 2m = -20 + 27 \)

   \( \displaystyle m = 7 \) ,

deci punctele \( A( \color{red}-6 \color{grey}, \color{blue}m) \), \( B( \color{orange}-1 \color{grey}, \color{green}-10) \) și \( C( \color{fuchsia}4 \color{grey}, \color{darkmagenta}-27) \) sunt coliniare pentru \( \color{blue}m \color{grey} = 7 \).

Metoda a II-a
Punctele \( A( \color{red}-6 \color{grey}, \color{blue}m) \), \( B( \color{orange}-1 \color{grey}, \color{green}-10) \) și \( C( \color{fuchsia}4 \color{grey}, \color{darkmagenta}-27) \) sunt coliniare dacă este verificată egalitatea:

\( \begin{vmatrix} \color{red}x_A & \color{blue}y_A & \color{grey}1\\ \color{orange}x_B & \color{green}y_B & \color{grey}1\\ \color{fuchsia}x_C & \color{darkmagenta}y_C & \color{grey}1 \end{vmatrix} = 0 \), adică

\( \begin{vmatrix} \color{red}-6 & \color{blue}m & \color{grey}1\\ \color{orange}-1 & \color{green}-10 & \color{grey}1\\ \color{fuchsia}4 & \color{darkmagenta}-27 & \color{grey}1 \end{vmatrix} = 0 \).

Se calculează determinantul folosind regula lui Sarrus:

\( \color{red}(-6) \color{grey}\cdot \color{green}(-10) \color{grey}\cdot 1 + \color{orange}(-1) \color{grey}\cdot \color{darkmagenta}(-27) \color{grey}\cdot 1 + \color{fuchsia}4 \color{grey}\cdot \color{blue}m \color{grey}\cdot 1 - 1 \color{grey}\cdot \color{green}(-10) \color{grey}\cdot \color{fuchsia}4 \color{grey} - 1 \color{grey}\cdot \color{darkmagenta}(-27) \color{grey}\cdot \color{red}(-6) \color{grey} - 1 \color{grey}\cdot \color{blue}m \color{grey}\cdot \color{orange}(-1) \color{grey} =0 \)

\( 60 + 27 + 4m + 40 - 162 + m =0 \)

\( 4m + m = -60 - 27 - 40 + 162 \)

\( 5m = 35 \),

\( m = 7 \),

deci punctele \( A( \color{red}-6 \color{grey}, \color{blue}m) \), \( B( \color{orange}-1 \color{grey}, \color{green}-10) \) și \( C( \color{fuchsia}4 \color{grey}, \color{darkmagenta}-27) \) sunt coliniare pentru \( \color{blue}m \color{grey} = 7 \).

***
La click se selectează și copiază textul în clipboard.
Textul se lipește într-un TeX front-end program (de exmplu TeXworks) care îl transformă în .pdf
***


Întregul fișier .texDoar problema în format .tex