Funcția de gradul întâi

Exerciții și probleme... funcția de gradul întâi.

1. Să se determine dacă punctul \( A(2, -9) \) aparţine graficului apaţine graficului funcţiei \( f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \), \( f(x) = -2x - 5 \).

2. Să se determine funcţia de gradul întâi, \( f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \), \( f(x) = ax + b \), al cărei grafic trece prin punctele \( A(-3, 9) \) și \( B(2, -1) \).

3. Să se determine intersecţiile graficului funcţiei de gradul întâi \( f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \), \( f(x) = 2x + 4 \), cu axele de coordonate.

4. Fie funcţia \( f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \), \( f(x) = -3x + 2 \). Să se calculeze suma \( f(1) + f(2) + \dots + f(37) \).