Lungimea unui segment

Exerciții și probleme... lungimea unui segment.

1. Să se determine lungimea unui segment, cunoscând extremitățile acestuia.

2. Să se determine coordonatele mijlocului unui segment.

3. Să se determine lungimea unei mediane a unui triunghi, cunoscând coordonatele vârfurilor triunghiului.